how to make a site for free
Mobirise

Improvisationsteater B

En djupdykande fortsättningskurs för dig som har gått Improvisationsteater A eller har viss erfarenhet av improvisationsteater sedan innan. Kursen repeterar grunderna i improvisationsteater och arbetar intensivt med improviserade scener.

Kursmål & studieresultat

Efter avslutad kurs kommer deltagaren ha en fördjupad förståelse för improvisationsteaterns grundläggande principer samt blivit introducerad till fördjupat samspel, och kan själv reflektera över egen och medspelares funktion i scenarbetet.

Kurskrav

För att kunna anmäla dig till Improvisationsteater B behöver du ha gått Improvisationsteater A.

Innehåll

Kursen fördjupar de grundläggande principer som introducerats i Nybörjarkurs 1; kursens fokus ligger på samspel och scenarbete med fokus på två- och flerpersonsscener.

Undervisning

Kurstillfällena består av lättare uppvärmning av kropp och sinnesnärvaro följt av improvisationsövningar och scenarbete.

Studietimmar: 20 st

Antal platser: 15 st