website maker
Mobirise

Improvisationsteater A

En improvisationskurs för dig som är ny till,eller har viss erfarenhet av, improvisationsteater. Kursen introducerar grunderna i improvisationsteater och arbetar med improviserade scener.

Kursmål & studieresultat

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att behärska improvisationsteaterns grundläggande principer och därigenom enkelt kunna genomföra improviserade scener med hjälp av de medel och verktyg som introducerats under kursens gång.

Kurskrav

Ingen tidigare erfarenhet krävs för Improvisationsteater A.

Innehåll

Kursen kommer att innehålla följande moment utan inbördes ordning:

  • Fokus - Aktivt lyssnande och medvetenhet
  • Gruppspel - Få din medspelare att se så bra ut som möjligt
  • Scenarbete - Acceptera, expandera och fördjupa scenens innehåll
  • Spontanitet - Ha kul med risker och hylla misstag, utan att försöka vara rolig
  • Karaktär - Innebörden av status, ambitioner och relationer
  • Etablera scen - Relation, aktivitet, miljö, bygga en grundverklighet
  • Scenstruktur - Upptäcka, reagera och agera
  • Kortformat - Introduktion till olika tekniker och spelsätt

Undervisning

Kurstillfällena består av lättare uppvärmning av kropp och sinnesnärvaro följt av improvisationsövningar i mindre grupper, halv- samt helgrupp.

Studietimmar: 20 st

Antal platser: 15 st